CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN TỬ QUẢNG CÁO HUỲNH GIA ART
CÔNG TY TNHH MTV ĐT QC HUỲNH GIA ART
651

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN TỬ QUẢNG CÁO HUỲNH GIA ART

CÔNG TY TNHH MTV ĐT QC HUỲNH GIA ART
Địa chỉ : 88-Lê Thánh Tôn, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại : 0914274384
Hướng dẫn cập nhập, xác thực và quản trị hồ sơ doanh nghiệp trên VIETNAMNAY.COM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN TỬ QUẢNG CÁO HUỲNH GIA ART

CÔNG TY TNHH MTV ĐT QC HUỲNH GIA ART
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : 88-Lê Thánh Tôn, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại : 0914274384
Ngày cấp : 04/05/2015
Tên giám đốc : Huỳnh Văn Lai