CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO HƯNG THỊNH

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Thôn 3, Xã Nghĩa Dõng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại : 0912708875
Ngày cấp : 04/05/2015
Tên giám đốc : Nguyễn Thịnh