CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÍN VIỆT HƯNG

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Số: 69-Phan Chu Trinh, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại : 0919416345
Ngày cấp : 04/05/2015
Tên giám đốc : Trần Công